Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.
Vicevært mob.tlf. 22998973  Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B DK-1264 København K Telefon +45 33 13 78 00 swe@swe.dk.
    
24 Okt 2017
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 22-10-2017

Ejendommens håndværkere

Venteliste - Køb & Salg

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Husorden

Bio affalds sortering starter så småt. P.g.a. det store vinduesudskiftning kan der forekomme rod i affaldscontainerne. Kig efter de 'brue' beholdere.

Lise er sygemeldt p.t. med flækket knæskal og brækket håndrod. Anders kan kontaktes ved behov for hjælp. Mob. 53616832

Lige nu! Alle altankasser skal sikres behørigt og bør ikke vende ud over fortovet. Efterårsvejret gør at al løsøre på altaner bør sikres og afløb og riste holdes frie på altanerne.

Husk at udlufte dine radiatorer et par gange her i starten af fyringssæsonen.

Se kalender over affaldshentning


hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.26/10

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten  
 

112659 besøg

Genereringstid: 0,0157

Sidst updateret: 22-10-2017