Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.
Vicevært mob.tlf. 22998973  Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B DK-1264 København K Telefon +45 33 13 78 00 swe@swe.dk.
    
23 Nov 2017
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 22-11-2017

Ejendommens håndværkere

Til og fraflytning

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Nyeste informationer

Husorden

Engergimærke 2017 (udløber 30-05-24)

Anmeldelse af skader og fejl og mangler.

Alle der har noget stående på trapper, i kældergange og kælderskakter SKAL kontakte viceværten, og der skal sættes navn, adr og tlf.nr. på disse ting. I modsat fald bliver tingene smidt ud.

Juletræsfest 2017

Se kalender over affaldshentning


hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.23/11

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten  
 

113536 besøg

Genereringstid: 0,0308

Sidst updateret: 22-11-2017