Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.    30 Mar 2017
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 20-03-2017

Ejendommens håndværkere

Venteliste - Køb & Salg

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Husorden

Næste storskralds-afhentning sker d.13/4 Skærtorsdag

Se kalender over affaldshentning


hent kalender


Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten  
 

106310 besøg

Genereringstid: 0,0202

Sidst updateret: 20-03-2017