Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.
Vicevært mob.tlf. 22998973   Boelskifte ejendoms administration, Telefon +45 46351727 kontaktperson Lene rødskov Ler@boelskifteadm.dk
    
26 Sep 2018
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 24-09-2018

Ejendommens håndværkere

Anmeldelse af skader og fejl og mangler.

Til og fraflytning

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Nyeste informationer

Husorden

Affald

Engergimærke 2017 (udløber 30-05-24)

Vicevært

Efterårets storme og blæst betyder at alle skal sikre deres altankasser og ting der står derude. Desuden skal vinduer og altandøre sikres behørigt når de står åbne.
Alle skal fremover sortere deres affald og komprimere det mest muligt.


Se kalender over affaldshentning

hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.27/9

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten
Vicevært mob.tlf. 22998973 
 

4585 besøg

Genereringstid: 0,0010

Sidst updateret: 24-09-2018