Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.
Vicevært mob.tlf. 22998973
    
21 Sep 2017
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 18-09-2017

Ejendommens håndværkere

Venteliste - Køb & Salg

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Husorden

Den såkaldte sommer er forbi og der er atter varme på anlægget. Det betyder en del rumlen og støj fra rørerne, særlig her i starten og du skal udlufte dine radiatore et par gange her i starten. Alt afhængigt af din beliggenhed, under og overboer. Hvis du har problemer med selv at lufte radiatorerne ud kan Wade kontaktes mob.tlf. 41319588 for hjælp.


Bio affalds sortering starter så småt op i uge 41. Vent med at indsamle bio-affald indtil Christianshavnergården har fået beholdere til dette op i gården.

Lise er sygemeldt p.t. med flækket knæskal og brækket håndrod, Wade er afløser så længe.

Se kalender over affaldshentning


hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.31/8

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten  
 

111783 besøg

Genereringstid: 0,0147

Sidst updateret: 18-09-2017