Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.    20 Jul 2017
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 13-07-2017

Ejendommens håndværkere

Venteliste - Køb & Salg

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Husorden

Lise afholder sommerferie i uge 27 + 29. Wade er afløser og træffes på 41319588


Husk sommerfesten 26 august.


Jord fra potteplanter altankasser o.s.v. skal bringes på genbrugspladsen i Vermlandsgade Herjedalgade 2-4 10.00 - 18.00 el. i Pusherstreet 13.00-17.00
Der må IKKE smides jord i skralderum, affaldsbeholdere eller skakter!

Se kalender over affaldshentning


hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.3/8

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten  
 

110104 besøg

Genereringstid: 0,0137

Sidst updateret: 13-07-2017