Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.
Vicevært mob.tlf. 22998973   Boelskifte ejendoms administration, Telefon +45 46351729 kontaktperson Lene rødskov Ler@boelskifteadm.dk
    
14 Aug 2018
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 12-08-2018

Ejendommens håndværkere

Anmeldelse af skader og fejl og mangler.

Til og fraflytning

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Nyeste informationer

Husorden

Affald

Engergimærke 2017 (udløber 30-05-24)

Vicevært

Ugens bedste affaldsskakt... Dronningensgade 59. Stort tillykke. Alt pakket og trykket sammen og alt pakket ind tætte solide og ikke mindst LUKKEDE poser.
Den mest ulækre skakt, (i tæt konkurence med Sankt Annægade 17, der bl.a. havde masser af løse guldkorn, der klister fast i skakten og ligner rottefoder) blev Dronningensgade 61. Flydende yogurt, kartoner fyldt med skyr og uden indpakning overhovedet.
Poser der smides i skakterne SKAL være lukkede!!! og ikke for tynde. Meget vigtigt!


Alle skal sortere deres affald og komprimere det mest muligt. Hvor lejligheden benyttes af flere forskellige er det meget vigtig at lejlighedens ejer sikrer sig at disse overholder spillereglerne.


Se kalender over affaldshentning

hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.30/8

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten
Vicevært mob.tlf. 22998973 
 

2956 besøg

Genereringstid: 0,0011

Sidst updateret: 12-08-2018