Dronningensgade 59-61, 1420 Kbh.K. SanktAnnægade 13 - 17, 1416 Kbh.K. OvergadenOvenVandet 44-46, 1415 Kbh.K.
Vicevært mob.tlf. 22998973  Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B DK-1264 København K Telefon +45 33 13 78 00 swe@swe.dk.
    
27 Apr 2018
Husk at høre hvem der ringer på!
 

Sidst updateret: 18-04-2018

Ejendommens håndværkere

Til og fraflytning

Bestyrelse og mødereferater

Forpligtende information

Nyeste informationer

Husorden

Engergimærke 2017 (udløber 30-05-24)

Anmeldelse af skader og fejl og mangler.I forbindelse med Radius udskiftning af din elmåler kan viceværten kontaktes for hjælp.


Vær opmærksom på de nye krav til affaldshåndtering. Det er vigtig at den største sortering og komprimering foregå i køkkenet. Plast, pap, glas skal for sig selv. Kartoner tømmes og foldes sammen. Glas afleveres i container ud for cafeen. Pap slås sammen og befries for madrester og puttes i container i gården. Derudover skal du ikke bare blive ved med fylde på en container der i forvejen er fyldt. Så skal det i beholderne i skralderum.

Se kalender over affaldshentning


hent kalender
Næste storskralds-afhentning sker d.10/5

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med dagrenovationen. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med storskraldet. Intet over 1½ mtr. længde. 
kontakt viceværten
Vicevært mob.tlf. 22998973 
 

119035 besøg

Genereringstid: 0,0010

Sidst updateret: 18-04-2018